Tuesday, 13 April 2010

TiKa DiniHariAllah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya,Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.(Mereka berdoa):"Ya tuhan kami,janganlah engkau menghukum kami jika kami tersalah.Ya tuhan kami,janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.Ya tuhan kami,janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup kami memikulnya.Maafkanlah kami,ampunilah kami,dan rahmatilah kami,,Engkaulah penolong kami,,maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir,,
(al baqarah 284-286)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...